Προφίλ

Αρχίζουμε με οικογενειακή εταιρεία γενικού εμπορίου αρχές της δεκαετίας του 70.

Την δεκαετία του 80 εισάγουμε μουσικά όργανα και τα διαθέτουμε μέσω δικτύου μας σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Tαυτόχρονα αναπτύσουμε και την λιανική μας που στοχεύει μέχρι σήμερα στην ποιότητα αλλα και στην πληρότητα της παγκόσμιας παραγωγής.