Όροι χρήσης

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ
Καλώς ορίσατε στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.kosmasmusic.gr (εφεξής Kosmasmusic), το οποίο δημιουργήθηκε από την επιχείρησή μας Κοσμάς Πέτρος με έδρα το Μαρούσι Αττικής, οδός  Περικλέους   αρ. 6, με τηλ. 210 8062601 ,και με ηλεκτρονική διεύθυνση  info@kosmasmusic.gr. Το Kosmasmusic παρέχει τις υπηρεσίες του προς όλους τους επισκέπτες και πελάτες του σύμφωνα με τους ακόλουθους Γενικούς Όρους Χρήσης. Με την επίσκεψη ή πραγματοποίηση των αγορών σας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός μας, αποδέχεσθε αυτόματα και ανεπιφύλακτα τους Όρους αυτούς, τους οποίους σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε όρο, θα πρέπει να απόσχετε από τη χρήση του παρόντος ιστότοπου και από οποιαδήποτε συναλλαγή διαμέσου αυτού.
1.      Εγγυόμεθα την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που παραθέτουμε στο Kosmasmusic μόνον όσον αφορά στην εταιρεία μας και στις συναλλαγές που μπορούν να πραγματοποιηθούν διαμέσου του παρόντος ιστότοπου. 
2.      Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας διατίθενται μέσω του παρόντος ιστότοπου "όπως ακριβώς έχουν", καθόσον τα χρησιμοποιούμενα ονόματα, οι απεικονίσεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι σχετικές με τα προϊόντα πληροφορίες δίδονται από τους συνεργάτες και προμηθευτές της εταιρείας μας.
3.      Το Kosmasmusic δεν εγγυάται την διαθεσιμότητα των προϊόντων, δεσμεύεται, ωστόσο, να σας ενημερώνει έγκαιρα περί της μη διαθεσιμότητας.
4.      Οι τιμές περιλαμβάνουν το νόμιμα επιβαλλόμενο ΦΠΑ. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον Πελάτη και τιμολογούνται με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, επιπλέον της τιμής των παραγγελθέντων προϊόντων (για παραγγελίες 300€ και άνω τα μεταφορικά για αποστολές εντός Ελλάδος είναι δωρεάν).
5.      Το Kosmasmusic μπορεί οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας, να προβαίνει σε αλλαγές τιμών, οι οποίες ισχύουν από την σχετική ενημέρωσή σας.
6.      Το Kosmasmusic δεν ευθύνεται για τυχόν εκ παραδρομής λάθη που ενδέχεται να παρεισφρύσουν κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στον παρόντα ιστότοπο.
7.      Όλα τα προϊόντα, με την εξαίρεση μόνον των αναλωσίμων (όπως χορδές, πένες, κλπ), καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας από την εκάστοτε επίσημη αντιπροσωπεία τους στην Ελλάδα, οπότε ο χρόνος της εγγύησης διαφοροποιείται ανάλογα με προϊόν και την πολιτική της κάθε αντιπροσωπείας. Η εγγύηση σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει βλάβες από κακή χρήση, μη τήρηση των οδηγιών χρήσης του κάθε προϊόντος και από εξωγενείς των προϊόντων παράγοντες (πτώσεις, υγρασία, θερμοκρασία, κ.λ.π.).To Kosmasmusic δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη ακόμη και εάν ο επίσημος αντιπρόσωπος αρνηθεί να εφαρμόσει την εγγύηση.
8.      Το Kosmasmusic, πριν την εκτέλεση κάθε παραγγελίας, προβαίνει σε έλεγχο των προς αποστολή προϊόντων. Δεδομένου ότι η αποστολή γίνεται με ευθύνη του πελάτη, σας καλούμε, κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας, να ελέγξετε ότι τα προϊόντα αντιστοιχούν στην παραγγελία σας και, σε αντίθετη περίπτωση, να το επισημάνετε στο δελτίο παραλαβής που υπογράφετε.
Οι όποιες παρατηρήσεις σας θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στην εταιρεία μας  στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@kosmasmusic.gr  τo αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την παραλαβή της παραγγελία σας και η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνει εντός 5 ημερών από την παραλαβή του, αλλιώς το Kosmasmusic απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη.
9. Το Kosmasmusic διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κατά την απόλυτη κρίση του τους Γενικούς Όρους Χρήσης. Κάθε τροποποίηση θα ισχύει άμεσα από την δημοσίευσή της στον παρόντα ιστότοπο.
10. Το Kosmasmusic διατηρεί το δικαίωμα να σας ζητήσει, για λόγους προστασίας των συναλλαγών σας, να λάβει ένα δελτίο ταυτότητας ή/και ένα δικαιολογητικό κατοικίας μέσω φάξ, email ή ταχυδρομείου.
11. Το Kosmasmusic δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε περαιτέρω ζημία, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση, παρούσα ή μέλλουσα, που μπορεί να προκύψει από την εκτέλεση ή την καθυστέρηση στην εκτέλεση παραγγελιών ή την αδυναμία παροχής προϊόντων ή/και υπηρεσιών ή/και πληροφοριών για οποιαδήποτε αιτία. Επίσης το Kosmasmusic δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση, παρούσα ή μέλλουσα, υποστεί πελάτης, επισκέπτης ή τρίτος από τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του ιστότοπου ή/και ενδεχόμενες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η χρήση του παρόντος ιστότοπου γίνεται με δική σας ευθύνη.
12. Η εταιρία μας δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της, τα οποία χρησιμοποιεί μόνον για την εκτέλεση των παραγγελιών.
13. Αρμόδια για επίλυση ενδεχόμενων διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν από το παρόν είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.